Nuita, Pakuna, runa Umau honu

Naunua no, nuita, pakuna, takanasi anaya, senia runa tasiu na umau warumo asi. Rai pusire mo ounare arihoni meute, wana tinota. Ounare nita-nita na noore marainia.

Mai siaia raini mo, ata nui nikata. Unare arihoni wana tinota oyo pake pensu tanure.

Mai siaie reini mo, nana kahahite. Areini mo, unai rerihoni tope oyo una marainiki tau sae mani na nooi marainie.

Waruni rakatana rei mo, ata tasi matahenna. Unare arihoni hatane kinohae. Oyo una marainiki tau sae mani na nooi marainie.

Areini mo, aniaue. Unai arihoni ai oyo una marainiki tau piruna inata runa umau warumo asi na nooi marainie.

Araini mo, pakuna, nasau, takanasi anae, senia. Araini iae unare nika-nikata mo noore marainia.

Areini mo, senie. Unai arihoni wanate wani unai sakata-sakata samatoro una marainiki tau sae mani na nooi marainie.

Mai siaie reini mo, tihana. Tihana mo, unare arihoni maiyanane unte runa ai. Tina mo nan tau ererauau kahuae.

Araini mo, henue runa nene niuna.