Pina Mou

Areini mo, nusu pina mou.

Areini mo, riti pina mou. Sio wasoni opapa unui.

Pina mou ipake suka nea.

Eu aise runa pina mou neka niane.

Sio atoa pina mou tau pirune runa sabon mandi.

Eu ria hatu pina mou na pina mou isohui.