Nuita, Pakuna, runa Umau honu

Naunua no, nuita, pakuna, takanasi anaya, senia runa tasiu na umau warumo asi. Rai pusire mo ounare arihoni meute, wana tinota. Ounare nita-nita na noore marainia.